Kontakt

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Marzanna Radziszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Vedica Marzanna Radziszewska” z siedzibą w miejscowości Szeligi ul. Brzozowa, nr 11, lok. 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki, legitymująca się Numerem Identyfikacji Podatkowej 7181445240. Zostałem również poinformowany, że mam prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz ich przeniesienia jak również przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w wypadku stwierdzenia, że moje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo.