Reklamacje i zwroty

Sugerujemy, byś zweryfikował stan przesyłki w obecności kuriera w chwili jej odbioru. Sporządzenie
protokołu szkody w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania może ułatwić i
przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.


Jeśli Twoja przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub nie zawiera zamówionych przez Ciebie
produktów – skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta. Reklamacje z tytułu niezgodności
towaru z umową możesz zgłosić za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną,
telefoniczną lub też listownie. Jednocześnie wraz z pismem prześlij reklamowany towar na podany
niżej adres:


Vedica Marzanna Radziszewska
Szeligi, ul. Brzozowa 11/15
05-850 Ożarów Mazowiecki
Z dopiskiem „REKLAMACJA”
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  • Powód reklamacji – informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,
  • Dowód zakupu reklamowanego produktu w naszym sklepie (np. faktura zakupu, numer
    zamówienia).

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do reklamacji i powiadomimy Cię o dalszym postępowaniu.
Więcej informacji w Regulaminie Sklepu Internetowego § 10.REKLAMACJE


Prawo odstąpienia od umowy – zwroty


Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w „Ustawie o prawach Konsumenta” przysługuje Ci
prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, bez podania przyczyny.
Zasady odstąpienia od umowy oraz zasady dokonywania zwrotów są opisane w Regulaminie Sklepu
Internetowego § 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY